Profil: Susann Jonsson

Senast uppdaterad 2014.10.10

Susann Jonsson är VD för Filmpool Nord sedan två år tillbaka. Med mer än 20 års branscherfarenhet, och en bakgrund på Radiohuset såväl som Filmhuset, berättar hon om sitt hittills mest utmanande och roliga jobb i gränslandet mellan kultur och näring.

"Filmpool Nord är Sveriges näst största produktionscentrum för film- och TV-produktion. Totalt finns 19 regionala filmorganisationer. Film och audiovisuell produktion breddar näringslivet och berikar invånarna med kunskap och upplevelser", säger Susann Jonsson.

Verksamheten startade 1992 som ett nytt projekt – Sveriges första regionala resurscentrum. Siktet var även inställt på nya talanger inom barn och ungdom. Fyra år senare hade företaget etablerats. Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av Norrbottens läns landsting och tolv kommuner i länet. Huvudkontoret ligger i Luleå.


Internationellt välkänd

Norrbotten är en välkänd filmregion i Europa, använd av den internationella filmbranschen som produktionscentrum och inspelningsmiljö. Här erbjuds allt man kan önska sig: midnattssol sommartid, gnistrande snö, mäktiga fjäll, storslagna forsar, vacker skärgård, fina stadsmiljöer, historiska byggnadsverk, goda flygförbindelser till Arlanda, etc.

I Norrbotten finns många kunniga och professionella filmarbetare, som har stor vana att arbeta med filminspelningar. Filmpool Nord finansierar och samproducerar kort-, dokumentär- och långfilmer samt TV-serier, med krav på rättigheter och avkastning. Man investerar huvudsakligen i filmer som spelas in i Norrbotten, och sådana som stärker länets bransch- och infrastruktur. Företaget har i dag åtta heltidsanställda och två projektanställda. Den årliga omsättningen är drygt 30 MSEK. Varje år samproduceras 4–6 långfilmer och ca 30 kort- och dokumentärfilmer. Exempel på succéfilmer är 'Så som i himmelen', 'Grabben i graven bredvid' och 'Låt den rätte komma in'.


Nyfikenhet rättesnöret

Susann Jonsson föddes i Kvarnberg, 7 mil nordost om Luleå, och växte upp i Råneå. "Efter skolgången gick allt som på ett bananskal – 'nyfiken' var mitt rättesnöre, när jag flyttade från Norrbotten i mitten på 1980-talet", konstaterar hon. Till att börja med jobbade hon en kort tid på Skottes musikteater i Gävle. Därefter, i samband med att hon träffade sin blivande man, bar det av till Stockholm och nya utmaningar.

Först anställdes Susann Jonsson på Radiohuset och rekryterades sedan till Filmhuset. ”Där blev jag kvar i 12 år”, säger hon. "Innan dess hade jag suttit ungefär ett år på varje stol. Under denna tid föddes våra två döttrar, den äldsta har nu hunnit bli 24 år. Mitt arbete med regionala utvecklingsfrågor var väldigt intressant och roligt." Nästa steg var att starta egen firma och hon konsultade en tid inom branschen. "Sedan blev jag 'headhunted' till Dramatiska Institutet. Tyvärr var det en något stökig period, när verksamheten förändrades till Stockholms dramatiska högskola."


Nya perspektiv

Året 2012 erbjöds Susann Jonsson tjänsten som VD för Filmpool Nord, tackade ja och flyttade tillbaka till Norrbotten med sin familj. "Det här är mitt mest utmanande och roliga jobb hittills", framhåller hon. "Jag valdes troligen för denna position med tanke på min kunskap om branschen och filmen som politikområde, vanan att arbeta med objektiv blick, erfarenheterna från Filmhuset – en organisation som ser och tar tillvara nya perspektiv – och de regionala infallsvinklarna. Möjligen kan det även ha spelat roll att jag är född och uppvuxen i Norrbotten."

Susann Jonsson tillägger att hon, i sitt arbete genom åren, alltid upplevt sig ansedd och uppfattad med stor trovärdighet, just i egenskap av att vara norrbottning. "Sedan två år tillbaka bor jag på landsbygden utanför Luleå och har fötterna på jorden. Tidigare arbetade och umgicks jag mest med folk i min bransch. Mina grannar i dag har helt andra saker i åtanke, som har mer att göra med de enkla och grundläggande aspekterna av våra liv."


Drivkrafter i chefskapet

Filmkonventet 10-årsjubileum 2013.
Filmkonventet 10-årsjubileum 2013.

Det som driver Susann Jonsson i chefsrollen är möjligheten till inflytande i regionen och omvärlden, intresset för att bygga nytt – att påverka och förändra. "Jag var den som fördelade de första kronorna till regionala filmorganisationer, däribland Filmpool Nord vid starten som projekt 1992. Nu ansvarar jag själv för en av dem!"

Varför hamnade hon då i denna nisch, kultur- och media, och valde att arbeta med den 'ej köpta bilden', dvs. ej reklamfinansierat? "I ögonblick av självrannsakan kan jag konstatera att jag blir uttråkad om det händer för litet. På Radiohuset arbetade jag med samhällsredaktionen. Att hela tiden förbereda och genomföra direktsändningar var hektiskt och roligt – det är en fråga om temperament", säger hon. "Kanske hade man kunnat föreställa sig, att jag skulle ha velat luta mig tillbaka efter drygt 20 år i branschen. Tvärtom. När regionala filmsatsningar växte fram på Filmhuset ökade förutsättningarna till att vara verksam i skärningspunkten mellan kultur och näring. Mitt jobb ger möjlighet att spela på flera planhalvor och att få argumentera på många sätt."

"Uttråkade blir vi aldrig på Filmpool Nord", fortsätter Susann Jonsson. "Film och media är ytterst föränderligt! Den rörliga bilden har en stark påverkanskraft och fungerar identitetsskapande. Det handlar om en berättelse. Film reser över jorden på ett helt annat sätt i dag. Vi skapar inga vinster om vi inte levererar hög kvalitet, och vice versa. Vi arbetar med näringspolitiska insatser på flera plan, som ger många olika typer av vinster."


Samproduktionen viktig

En stor del av Filmpool Nords årliga budget går till samproduktion av långfilm. Susann Jonsson påpekar att man inte ensam kan bära en film. Exempelvis Kaj Pollacks 'Så ock på jorden' (fortsättningen på 'Så som i himmelen'), som filmades i Norrbotten våren 2014, hade en budget på ca 46 MSEK. Av detta stod Filmpool Nord för drygt 4 MSEK. Filmerna finansieras i övrigt av olika fonder, och även genom privata insatser.


Norrbottenspremiären av 'Mig äger ingen'.
Norrbottenspremiären av 'Mig äger ingen'.

"Samproduktionen är en viktig typ av finansiering genom offentliga medel", understryker hon. ”Norrbottningarna skall känna att det är deras Filmpool Nord – att de får 'payback'. Det är av stor betydelse i alla regioner, och kanske speciellt i de perifera. När det gäller stora event i branschen, är det därför naturligt att fråga sig, t ex: 'Är Cannes-festivalen viktigare än Arctic Light Filmfestival i Kiruna?' Vi måste komma ihåg vem vi är till för!"

"Filmpool Nord skulle kunna samproducera dubbelt så mycket, om vi bara kunde finansiera det", upplyser Susann Jonsson. "Vårt syfte är att förmedla en moderniserad bild av Norrbotten – även inåt. Drama för TV är ett viktigt delmål, som har stort publikt genomslag. Mer resurser behövs. Vi vill göra en större dramaserie per år, som går under längre tid. Den senaste, 'Tjockare än vatten', sågs av en miljon svenskar varje vecka! Det skulle också betyda längre kontinuitet i anställningskontrakten. Vi går nu till ägarna för att begära större anslag, och strukturfondsperioden närmar sig."


Stort publikt gensvar

Förhandsvisning av Krakel Spektakel.
Förhandsvisning av Krakel Spektakel.

För Filmpool Nords samproduktionsinsats används Studio Kronan i Luleå. Den hyrs också ut externt. Här har t ex långfilmen 'Dom över död man' spelats in, liksom succéerna 'Bröderna Karlsson', 'Maria Larssons eviga ögonblick', 'Så som i himmelen', 'Grabben i graven bredvid', 'Möbelhandlarens dotter' och TV-serien 'Höök'.

Krakel Spektakel är en nyligen genomförd produktion och premiär som Susann Jonsson är väldigt stolt över. "Den har visserligen inte regional koppling – men om vi inte hade gjort den, så hade den aldrig kommit till", betonar hon. "Filmen blir en klassiker, som många generationer barn kommer att se!"

Dokumentärfilmer ligger henne varmt om hjärtat, då de får ett stort publikt gensvar, i princip lika stort som långfilmer. När sådana produktioner är klara hålls alltid premiären i Norrbotten. "Jag tror att människor gillar dokumentären eftersom världen blir alltmer global”, menar hon. ”Den ger känslan av 'min plats på jorden'. Att se det på bild skapar identitet och stärker upplevelsen av samhörighet."


Balans mellan frihet och kvalitet

Inom Filmpool Nord upplever man att ägarbilden, med även regionens kommuner inblandade, är mycket bra. "Den påminner oss om 'vem vi är'", summerar Susann Jonsson. Film i Skåne och Film i Väst är exempel på regionala produktionscentrum som har en annan ägarstruktur – de är helägda av landstinget och inga kommuner är delaktiga. I Norrbotten samordnar landstinget ägardirektivet, och en god relation finns mellan alla parter.

Ägardirektivet reglerar de överordnade ramarna, men detaljstyr inte. Filmpool Nords konsulenter har stor frihet och väljer vad de vill satsa på. Samtidigt är kvalitet avgörande. Det måste finnas en fungerande balans. "Här tillåts att ägardirektivet 'formas med oss'", säger hon. "En kulturplan utvecklas löpande. Just nu prioriteras t ex svensk barn- och ungdomsfilm. Styrdokumenten är viktiga. De måste anpassas och realiseras för att inte snubbla över varandra."


Inkludering och lokal förankring

Utmärkande för attityden inom Filmpool Nords organisation är att medarbetarna har en stark egen motor. I rollen som VD fungerar Susann Jonsson väldigt operativt. "Här kan man inte förvänta sig en chef som finns till hands för att bolla frågor med hela dagarna", säger hon. "Det är viktigt att man kan klara sig själv. Inkludering och lokal förankring är en central del i min profilering som VD."


Återinvigning av biografen i Gunnarsbyn.
Återinvigning av biografen i Gunnarsbyn.

Filmpool Nord har låg omsättning på personal. "Vi har faktiskt alldeles för roliga och intressanta jobb – det är ett privilegium", förklarar Susann Jonsson med ett leende. Därför görs mer sällan permanenta rekryteringar. På projektbasis förekommer det oftare. Utbudet av kompetens inom detta fackområde är förhållandevis begränsat. Vid rekrytering är kunskap, kompetenser och erfarenhet avgörande – tillsammans med personlighet och inre drivkraft.

Framöver hoppas man kunna locka mer folk söderifrån att flytta norrut. "Vi behöver ett sådant flöde för Norrbottens och Sveriges skull. Därför är vi beroende av att uppdatera bilden och imagen av Norrbotten – som ju är något helt annat än förr!" Hon lyfter samtidigt fram riskerna med 'en ohälsosamt låg personalomsättning': att praxis och rutiner cementeras. "När jag tillträdde för ett par år sedan fanns de som argumenterade mot vissa förslag: 'Varför då – det är väl bra som det är'. Efter en tid hade alla vant sig. Om jag bara har en bra förklaring, då följer alla med i att genomföra det!"


Genusperspektivet i chefskap

Apropå kombinationen VD/kvinna noterar Susann Jonsson att den fortfarande inte är så vanlig. "Jag uppskattar att vara en del av ett större sammanhang", säger hon. "Det händer mycket i Norrbotten, liksom runtom i Sverige. Människor har börjat få en annan självbild. Numera finns fler kvinnliga kommunalråd och kommunchefer. I offentligt finansierad verksamhet är jämställdhet ett mer levande mål än i privata sektorn – politiska ramar styr människors medvetenhet. Film- och medievärlden har kommit långt, t ex Svenska Filminstitutet och SVT har nu i flera omgångar haft kvinnliga högsta chefer."

Susann Jonsson är delaktig i ett utbildningsprojekt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, som omfattar ledarskap i genusperspektivet. Det har till uppgift att bana väg och hjälpa kvinnor förmera sig i en stor samhällelig kontext – och skapa smittoeffekter i organisationer där de verkar. "Det här är frågor som skall hållas levande på dagordningen. De berör viktiga svenska värderingar, såsom jämställdhet och mångfald", bekräftar hon. "Mina profilfrågor har länge varit inkludering, samspel och förankring."


Konvent och utmärkelser

Cine Regiomöte och filmpremiär i Krakow.
Cine Regiomöte och filmpremiär i Krakow.

"Filmpool Nord är medlem i Cine Regio, som är huvudorganisation för alla regionala filmcentra i Europa", berättar Susann Jonsson. "Bilden är från Krakow 2013 då jag deltog i möte och premiären av filmen 'Walesa', som hölls i en stor gammal byggnad. Det är intressant att se hur Polen har vuxit från att ha varit en fattig kusin i europeisk bemärkelse, till att verkligen vara på gång."

Susann Jonsson modererade de första av Filmkonventen som årligen hålls i Luleå. I början av december 2014 är det dags för det 11:e i raden. Filmkonventet är ett stort event där hela den svenska filmeliten deltar – en stor delegation från SVT, produktionsbolag, producenter, regissörer, fotografer, filmfinansiärer, politiker, representanter från näringslivet och filmstuderande. ”Faktum att vi är i Luleå påverkar samtalet på väldigt positiva sätt. Man släpper prestigen”, konstaterar hon.

Filmpool Nord medverkar till att dela ut stipendier: det relativt nya 'Per-Eriks pris' (instiftat för att hedra Filmpool Nords tidigare VD), 'Filmsparken', 'Tromsøpalmen', 'New Nordic Voices Award' och 'Startsladden'. På senaste Guldbaggegalan i januari 2014 gick två baggar till Filmpool Nords filmer: Mikael Persbrandt fick pris för bästa manliga huvudroll i 'Mig äger ingen', och Petrus Sjövik fick pris för bästa foto i filmen 'Ömheten'.


Inspiration och influenser

Nya influenser hämtar Susann Jonsson genom att läsa – både branschrelaterade nyheter och i bredare perspektiv. "I mitt jobb krävs flexibilitet, god omvärldsanalys och nyfikenhet. Man behöver vara en aning 'workaholic' och verkligen gilla det här – det är svårt att hänga med annars", säger hon. "Jag deltar i Twitterflödet. De snabba, korta kommentarerna passar mig."

I övrigt pekar hon på att mycket handlar om att lyssna och fråga när man deltar i olika tillställningar. "Bilkörning har blivit litet av min terapi. I dag sitter jag ca 2 tim per dag i bilen till och från arbetet, och har lärt mig älska bilresorna på den norrbottniska landsbygden. Det skapar ett eget rum, där jag kan snurra runt tankarna på ett helt annat sätt, jämfört med t ex tiden då jag åkte kollektivt i Stockholm."


Goda råd till chefer

Susann Jonsson sammanfattar avslutningsvis tre av sina goda råd till chef och ledare, sin egen 'kom ihåg-lista':

  1. Lyssna – när man har en chefsroll är det många som förväntar sig att man skall prata.
  2. Visa empati – tänk på att vara människa, inte bara VD eller chef.
  3. Ha tålamod – hugg inte direkt. Tänk i 1-2-3 steg innan du fattar beslut. (Det är en mognadsfråga.)

                 
       

Fotnot: 1–2) Profilbild stor/liten © Lena Lahti. 3) Bilder från Filmkonventet 2013 © Mikael Rutqvist, 4) Foto från Norrbottenspremiären av 'Mig äger ingen' © Katja Härkönen. 5) Bild från Krakel Spektakel © Dennis Krogh Vennemo. 6–7) Foton från Gunnarsbyn och Krakow är tagna av Andreas Hoffsten.

Susann Jonsson är en karismatisk och trygg person som står ut i mängden. Hon har naturlig auktoritet, breda kompetenser och goda sociala egenskaper. Det är lätt att förstå varför hon är så uppskattad för även sin förmåga att uttrycka sig på raka och tydliga sätt. Hennes mångsidighet, överblick och snabba uppfattningsförmåga är ytterst påtaglig, liksom hennes kreativitet och handlingskraft.

- Catharina Erlandsson