Coaching & Mentorskap

Senast uppdaterad 2017.09.09

Coaching lockar fram ännu mer av den unika mästare som gömmer sig i varje människa. För att saker skall förändras runtomkring oss, så behövs kraft, uthållighet och mod att förändra oss själva.

Känner du dig uppdaterad som elitspelare på ditt livs arena? Numera vill de flesta skickliga affärsmänniskor och medarbetare i nyckelpositioner ha en coach. Helt naturligt, eftersom de ser sig som vilken elitspelare som helst - på näringslivets och ledarskapets arena. De vill göra så bra ifrån sig som möjligt. De vet att ju mer de lär sig om sig själva, desto bättre kan de leda och relatera till andra - oavsett vilket affärsläge/situation som uppstår.


Individuell coaching

Personlig coaching sätter fokus på dig i yrkesrollen. Det inspirerar till att förtydliga målen med egen utveckling - vilket förenklar olika strategival och ökar prestationen. Inre harmoni, motivation, stresshantering och livsbalans blir naturliga inslag i önskad omfattning.

  • Executive Coaching. För chef i ledningsgruppen.  Läs mer >>>
  • Coaching. För chefer och nyckelpersoner.   Läs mer >>>

Under ditt personliga coaching-förlopp finns, för dig som önskar fördjupa ditt lärande ytterligare, möjlighet till egen-studier i 10 DC e-learning program för chefer. Läs mer >>>  Såväl individuell coaching som gruppcoaching (se längre ned) ingår som delmoment i Aspirations utvecklingsprogram för chef & ledare. Läs mer >>>


Gruppcoaching

Coaching kan även ske i grupp. Denna följer upp på framsteg och utmaningar hos ett utvalt antal deltagare, t ex ledningsgruppen, eller chefer som deltar i en av Aspirations utbildningar. Coachen underlättar (faciliterar) det gemensamma kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Det stimulerar vägarna till att bygga en lärande organisation.


Mentorskap

Våra mentorer fungerar som rådgivare utifrån sin personliga erfarenhet och kunskap. Det förekommer att man blandar sedvanlig coaching med mentorskap - om du som klient själv upplever att detta är viktigt för det egna lärandet. 


Mer information

Våra coacher och mentorer Läs mer >>> samt Läs mer >>>
För mer information om upplägg och prisuppifter, välkommen att kontakta oss. Kontakt >>>